QTH
Publisert av LA9XOA den 24. mars 2021 01:00:00

  Bilder i hovedmappe: amateurradio.gif  Bilder i hovedmappe: star.gif Velkommen til Lillehammergruppen av NRRL Bilder i hovedmappe: star.gif Bilder i hovedmappe: banner.gif

 


Foto: Stein Erik Aaseth

 

Foto: SEAA

PS/ Da er nedrigging av gruppelokalet i gang. Vi prøver å få flyttet ut denne uken, uke 12/21. Nytt møtelokale blir i Røde Kors huset på Lillehammer. Første møte der onsdag 21.april kl.19.00

 

6.april 2021

 Nedrigging og utflytting er nå unnagjort. Gruppens materiell er midlertidig lagret, og må flyttes i løpet av juni måned. Antenne mast og antenner med tilbehør, er foreløpig lagret hos sekretær, LB1NF. Der står også brakka midlertidig, for montering av div utstyr.

 

7.mai 2021

Det er i dag oppmontert gruppens digipeater på nytt QTH. Dette ble ordnet av LA1PKA Knut Arild, og LB1NF Stein Erik.