QTH
Publisert av LA9XOA den 24. mars 2021 01:00:00

  Bilder i hovedmappe: amateurradio.gif  Bilder i hovedmappe: star.gif Velkommen til Lillehammergruppen av NRRL Bilder i hovedmappe: star.gif Bilder i hovedmappe: banner.gif

 


Foto: Stein Erik Aaseth

PS/ Da er nedrigging av gruppelokalet i gang. Vi prøver å få flyttet ut denne uken, uke 12/21. Nytt møtelokale blir i Røde Kors huset på Lillehammer. Første møte der onsdag 21.april kl.19.00

Adressen til Røde Kors huset er:Anne Mouruds veg 10 G, 2615 Lillehammer

 

6.april 2021

 Nedrigging og utflytting er nå unnagjort. Gruppens materiell er midlertidig lagret, og må flyttes i løpet av juni måned. Antenne mast og antenner med tilbehør, er foreløpig lagret hos sekretær, LB1NF. Der står også brakka midlertidig, for montering av div utstyr.

7.mai 2021

Det er i dag oppmontert gruppens digipeater på nytt QTH. Dette ble ordnet av LA1PKA Knut Arild, og LB1NF Stein Erik.

4.oktober 2021

Da er siste opprydding gjort, Flaggstang på Birkebeineren er tatt ned, og låven er tømt. LA1PKA og LB1NF ordnet dette.

 

10.oktober 2021

På de siste møtene har det blitt diskutert å flytte møtedagen i uka, fra onsdag til tirsdag.

Dette innføres som en prøveperiode fra og med oktober 2021.

Første møtedag blir da tirsdag 19.oktober 2021, kl.19.00

Neste møtedag blir tirsdag 16.november 2021, kl.19.00

Julemøte er ikke bestemt.