Invitasjon fellesmøte
Publisert av LB1NF den 01. December 2019 15:05:58

Bilder i hovedmappe: lighthouc.gifInvitasjon LA2L,Bilder i hovedmappe: lighthouc.gif

 

Lillehammergruppen av NRRL, ønsker og invitere til et fellesmøte FOR ALLE grupper og Radioamatører som faller inn i dekningsområdet til ‘’Innlandsnettet’’.

 

Det forsøkes å få 4 til 5 foredragsholdere som kan bidra med teknisk informasjon relatert til sambandstjenesten, med nyeste oppdaterte informasjon. Fra NKOM(støykontrollen), kommer Ole Stein Kopperud som en av foredragsholderne, og vi håper å få en fra Jørstadmoen som kan orientere litt derfra.

 

LA1KP Øivind E. Solli holder et innlegg om DMR radio. Det vil være ønskelig med noen som kan si noe om status av drift og planer i NRRL, og hva vi kan forvente av tildeling innen våre frekvensområder i dag og i fremtiden. Det vil være av interesse om noen har noe de brenner for, og et ønske om å formidle dette videre til fellesskapet innen radioamatørene, og det er litt av intensjonen vår. Vi håper at noen i styret fra SBI kan orientere om siste nytt i deres opplegg og drift av repeatere etc.

 

Det legges også opp til at de som har noe til salgs kan ta dette med, så setter vi opp noen bord for «junksalg».

 

Fellesmøte vil bli avholdt i LA2L sitt gruppelokale på Lillehammer.

Adressen er: Sjøsetervegen 33, 2618 Lillehammer.  Kl.12.00, Lørdag 18.januar 2020.

 

Talk Inn på 145.625Mhz for de som ikke er kjent i området, evt. 28.500Mhz for de som kjører HF-mobil.

 

Det serveres en gryterett m/tilbehør, kaffe, te, mineralvann, og kaker. Det tas forbehold om dette er av interesse, så en tilbakemelding er nødvendig for om Lillehammergruppen gjennomfører fellesmøte. Agenda settes opp så snart vi har en oversikt over interessen, og antall gjester. (Max ant sitteplasser ved foredrag er 32)

 

Påmelding til e-post: lb1nf@online.no , eller sms : 922 46 382