Silent Key
Publisert av LB1NF den 10. juli 2020 15:13:35

Silent Key LA8YLA.

 

Lillehammergruppen av NRRL, (Norsk Radio Relæ Liga), LA2L, har mottatt melding om at Jan Olaf Aarum, LA8YLA, døde den 26.06.2020.

Det var en svært trist melding å få, men som vi i Lillehammergruppen var forberedt på måtte komme. Jan Olaf var åpen om sin situasjon, og meldte fra til styret i LA2L da han selv ble orientert om at videre behandling av hans kreftsykdom var nytteløst.

 

Han ble født i Oslo 28/12 1937 og har bodd i Oslo, i Finnmark og på Gjøvik. De siste årene bodde han i Nordlia ved Gjøvik.

Han har i ungdommen vært aktiv i trekkhundklubb i Oslo med syketransporter i Nordmarka. I militæret ble han utdannet dykker og tok dykkeroppdrag i mange år spesielt i Finnmark.  I Finnmark arbeidet han som sosiallærer og internatleder.

Han har tegnet i ukeblader og aviser med en typisk og morsom strek. I mange år var han aktiv i Røde Kors Hjelpekorps, der han var distriktsleder i fylket i Finnmark. Senere var han sambandsleder og instruktør i hjerte-lungeredning i Redalen Røde Kors Hjelpekorps. I mange år har han undervist i kurs for maritim VHF telefonistsertifikat. Han hadde eget firma på Gjøvik som teknisk tegner. Han var med på å starte redningsselskapskorpset som nå driver redningsskøyta på Gjøvik. Han har også vært formann i veterangruppen av lokalavdelingen i Gjøvik og omegn av Norges Automobilforbund.

 

Jan Olaf ble medlem i Lillehammergruppen med LAM-11785 i 1997 og tok lisensen LC6KBT i Juni 2000. Denne ble oppgradert til LA8YLA i 2007. Radiomannen LA8YLA Jan Olaf har for Lillehammergruppen hatt stor betydning for det som tidligere var nødsambandstjenesten i gruppen. Han utarbeidet planverk om sambandstjenesten til radioamatørene for Fylket, Kommunen og Politiet, og dette var det ikke mange i vårt vidstrakte land som hadde på plass. Mange av gruppene i NRRL fikk tilgang til å kopiere disse planverkene, og de brukes mange steder den dag i dag. Nød og Redningstjeneste var Jan Olaf sitt liv, og det medførte utrolig mange timer med planlegging.

 

I en tidlig fase av «sporingstjenesten» med små sporingssendere var Jan Olaf en pådriver i Lillehammergruppen for innkjøp av utstyr til dette. Her var Lillehammergruppen forholdsvis tidlig med i testing og bruk av radioteknisk utstyr, etter hvert som det ble tilgjengelig. Gjennom Jan Olaf sitt medlemskap i Redalen Røde Kors, ble Lillehammergruppen engasjert på mange plan, og det var en lengre periode et utvidet samarbeid innen søk og redning. Dette var Jan Olaf svært fornøyd med.

 

LA8YLA-Jan Olaf har i løpet av sitt lange medlemskap i Lillehammergruppen hatt mange verv i styret, bla som styremedlem, sekretær, nestformann og ikke minst som nevnt, gruppens nødsambandsmanager i mange år. Han var også aktiv i Gjøvik Totengruppen av NRRL. 

Som radioamatør med signatur LA8YLA har han hatt glede av mange kontakter i inn og utland på kortbølgebåndene.

 

Vi kjenner Jan som en omgjengelig fyr med mange interesser og initiativ. Han stilte villig opp på aksjoner og arrangementer i de frivillige organisasjonene.

Han snakket ofte om familien som han satte stor pris på, og var en hjemmets mann med kone og barn. Våre tanker går til kona Solveig, barn, barnebarn og oldebarn.

Vi lyser fred over Jans minne.

 

 

For Lillehammergruppen av NRRL, LB1NF- Stein Erik Aaseth, LA6FTA- Gudleik Alvik og LA1PKA- Knut Arild Myhren.