WARC
Publisert av LB1NF den 25. October 2009 14:17:29
Sekrtæren har av egen nysgjerrighet, "surfet" litt på nett.
Har vært usikker på dette med WARC bånd, og vet ikke hvordan dette generellt forholder seg for radioamtørene. Det er jo en uendelig mengde informasjon der ute på nettet, og det er alltid noe spennende å finne. Jeg tar meg den frihet og legge litt info om WARC her på hjemmesiden, og så får hver enkelt søke videre på egenhånd, om dette ikke er oppklarende nok. Klikk på "les mer", for info.

Mvh. LB1NF-Stein Erik

Utvidet nyhet

From Wikipedia, the free encyclopaedia.

WARC

Forfatter: Redaksjonen

WARC, fork. for eng. The World Administrative Radio Conference, en verdensomfattende radiokonferanse som ble holdt ca. hvert tjuende år, og hvor de samlede frekvensressurser ble fordelt landene imellom. Arbeidet med frekvensregulering ble påbegynt i 1906 da den første IRC, International Radiotelegraph Conference, samlet representanter for 29 kyststater i Berlin for å underskrive International Radiotelegraph Convention som fastsatte regler for radiokommunikasjon mellom skip og land. Et teknisk vedlegg til denne konvensjonen har blitt kontinuerlig revidert og utviklet og er det vi i dag kaller Radio Regulations. Dette dokumentet er styrende for utbygging og drift av radiosystemer av alle slag. Den siste WARC ble avholdt 1992, med delegater fra 142 nasjoner. Oppgavene er nå overtatt av WRC, World Radiocommunication Conference, som møtes hyppigere, med ca 3 års mellomrom. WARC og WRC sorterer under Den internasjonale teleunion, ITU, og har hittil lykkes i den svært komplekse oppgaven å fordele frekvenser i de forskjellige bånd til kommunikasjonsformål og tjenester verden over. Som eksempler kan nevnes at det på WARC 1992 ble tildelt frekvensbånd til digital radio, høyoppløselig fjernsyn (HDTV) og til satellittsystemer for mobil kommunikasjon.

Neste møte i WRC:

World Radiocommunication Conference 2012 (WRC-12)

Geneva, Switzerland, 23 January-17 February 2012 

Link: http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc-11&lang=en

WARC bands

The WARC bands are three portions of the shortwave radio spectrum used by licensed amateur radio operators. They consist of 30 meters (10.100–10.150 MHz), 17 meters (18.068–18.168 MHz) and 12 meters (24.890–24.990 MHz).[1][2] They were named after the World Administrative Radio Conference, which in 1979 created a worldwide allocation of these bands for amateur use. The bands were opened for use in the early 1980s. Due to their relatively small bandwidth of 100 kHz or less, there is a sort of gentlemen's agreement that the WARC bands may not be used for general contesting.[citation needed]

Fritt oversatt, blir det på Svorsk, ca noe slik.

WARC båndet er tre deler av kortbølge radio spekteret, brukt av lisensierte amatøradio operatører. De består av 30m-(10.100-10.150MHz), 17m-(18.068-18-168MHz), og 12m-(24.890-24.990MHz). De er oppnevnt etter ”World Administrative Radio Conference”, som i 1979 skapte en verdens omspennende lokalisering av disse bånd for amatør bruk. Disse bånd ble åpnet for bruk tidlig på 1980 tallet. På grunn av den relative smale båndbredden på 100KHz eller mindre, er det på en måte en ”Gentlemen`s avtale” om at WARC bånda generelt ikke skal brukes til ”contesting”(konkurranse) .