19. November 2019 19:22
Brukere online
Gjester online: 1

Medlemmer online: 0

Antall medlemmer: 51
Siste medlem: LA1SMA
Siste besøkende
LB1NF06:11:41
LA1PKA06:20:01
LA6FTA 3 Dager
LB1SF 2 Uker
la3ng13 Uker
la1qka24 Uker
la2jka31 Uker
la9vra34 Uker
LA3CLA38 Uker
LA7PK41 Uker
WARC
ITU

From Wikipedia, the free encyclopaedia.

WARC

Forfatter: Redaksjonen

WARC, fork. for eng. The World Administrative Radio Conference, en verdensomfattende radiokonferanse som ble holdt ca. hvert tjuende år, og hvor de samlede frekvensressurser ble fordelt landene imellom. Arbeidet med frekvensregulering ble påbegynt i 1906 da den første IRC, International Radiotelegraph Conference, samlet representanter for 29 kyststater i Berlin for å underskrive International Radiotelegraph Convention som fastsatte regler for radiokommunikasjon mellom skip og land. Et teknisk vedlegg til denne konvensjonen har blitt kontinuerlig revidert og utviklet og er det vi i dag kaller Radio Regulations. Dette dokumentet er styrende for utbygging og drift av radiosystemer av alle slag. Den siste WARC ble avholdt 1992, med delegater fra 142 nasjoner. Oppgavene er nå overtatt av WRC, World Radiocommunication Conference, som møtes hyppigere, med ca 3 års mellomrom. WARC og WRC sorterer under Den internasjonale teleunion, ITU, og har hittil lykkes i den svært komplekse oppgaven å fordele frekvenser i de forskjellige bånd til kommunikasjonsformål og tjenester verden over. Som eksempler kan nevnes at det på WARC 1992 ble tildelt frekvensbånd til digital radio, høyoppløselig fjernsyn (HDTV) og til satellittsystemer for mobil kommunikasjon.

Neste møte i WRC:

World Radiocommunication Conference 2012 (WRC-12)

Geneva, Switzerland, 23 January-17 February 2012 

Link: http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&rlink=wrc-11&lang=en

WARC bands

The WARC bands are three portions of the shortwave radio spectrum used by licensed amateur radio operators. They consist of 30 meters (10.100–10.150 MHz), 17 meters (18.068–18.168 MHz) and 12 meters (24.890–24.990 MHz).[1][2] They were named after the World Administrative Radio Conference, which in 1979 created a worldwide allocation of these bands for amateur use. The bands were opened for use in the early 1980s. Due to their relatively small bandwidth of 100 kHz or less, there is a sort of gentlemen's agreement that the WARC bands may not be used for general contesting.[citation needed]

Fritt oversatt, blir det på Svorsk, ca noe slik.

WARC båndet er tre deler av kortbølge radio spekteret, brukt av lisensierte amatøradio operatører. De består av 30m-(10.100-10.150MHz), 17m-(18.068-18-168MHz), og 12m-(24.890-24.990MHz). De er oppnevnt etter ”World Administrative Radio Conference”, som i 1979 skapte en verdens omspennende lokalisering av disse bånd for amatør bruk. Disse bånd ble åpnet for bruk tidlig på 1980 tallet. På grunn av den relative smale båndbredden på 100KHz eller mindre, er det på en måte en ”Gentlemen`s avtale” om at WARC bånda generelt ikke skal brukes til ”contesting”(konkurranse) .


Logg inn
Brukernavn

PassordGlemt passordet?
Få nytt ved å klikke her.
Copyright © 2018
1,406,400 Unike besøk
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Design by Matonor
Converted to PHP-Fusion v7 by Kenneth